Інженерно-вишукувальні роботи

Топографічна зйомка

Топографічна зйомка* – початковий та невід’ємний етап будь-якого проекту, що виконується для:

 • розробки генерального плану будівництва об’єктів зрошувальних систем
 • підбору розмірів дощувальних машин
 • визначення геодезичного перепаду місцевості
 • прив’язки до існуючих споруд та інженерних комунікацій

*Виконується власними силами з використанням сучасного GPS обладнання

Винесення проектів в натуру

 • За допомогою сучасних GPS приладів (двочастотний GNSS приймач, робота в режимі RTK, електричного тахеометра) виносяться в натуру траси магістральних та розподільчих трубопроводів, а також, що найголовніше, центри майданчиків дощувальних машин кругової дії та гідранти дощувальних машин фронтальної дії
 • Винесення в натуру закладки кварталів та кліток багаторічних насаджень будь-яких культур із різними схемами садіння

Ґрунтові та геологічні вишукування

Ґрунтові та геологічні вишукування* – проводяться з метою:

 • оцінки придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур
 • визначення рівнів залягання та мінералізації ґрунтових вод, засолення, осолонцювання, лужності ґрунтів та ін.
 • визначення несучої здатності ґрунтів та стійкості укосів при капітальному будівництві насосних станцій та водонакопичувальних басейнів для зрошення

*Виконується власними силами в сучасній акредитованій лабораторії

Аналіз якості поливної води

Аналіз якості поливної води* – головна умова для розробки раціонального режиму зрошення сільськогосподарських культур:

 • перевіряється вплив води на урожайність культур відповідно до вимог ДСТУ 2730:2015 “Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії”
 • перевіряється вплив води на ґрунти з метою збереження їх родючості за запобіганню деградації
 • проводиться обґрунтований підбір поливної техніки та розробляється раціональний режим зрошення

*Виконується власними силами в сучасній акредитованій лабораторії

error: